EnРу

აირჩიე მომსახურება

მომსახურებები
800 ₾

კლიპი

კლიპი
 • 1 ოპერატორი
 • დრონი
 • გადაღების ხანგრძლივობა 10 საათამდე
 • 2-5 წუთიანი კლიპი
1200 ₾

კლიპი + ფილმი

რეპორტაჟი
 • 1 ოპერატორი
 • დრონი
 • გადაღების ხანგრძლივობა 12 საათამდე
 • 2-5 წუთიანი კლიპი
 • 60-120 წუთიანი ფილმი
1200 ₾

რეპორტაჟი

კლიპი + ფილმი
 • 1 ოპერატორი
 • დრონი
 • გადაღების ხანგრძლივობა 12 საათამდე
 • 10-15 წუთიანი კლიპი
 • შეხვედრა და კონსულტაცია
1800 ₾

რეპორტაჟი + ფილმი

რეპორტაჟი + ფილმი
 • 2 ოპერატორი
 • დრონი
 • გადაღების ხანგრძლივობა 12 საათამდე
 • 10-15 წუთიანი კლიპი
 • 60-120 წუთიანი ფილმი
 • შეხვედრა და კონსულტაცია

დაჯავშნის ფორმა

კალენდარი იტვირთება
captcha
აირჩიეთ თარიღი კალენდარზე. სამწუხაროდ ეს თარიღი უკვე დაკავებულია.